: Sikorskiego 269A,
18-400 Łomża

: (86) 216 39 86
: biuro@agrofinanse.pl
: www.agrofinanse.pl

Ogłoszenia dla akcjonariuszy:


Agrofinanse Jolanta Flera Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Łomży, ul. Generała Władysława Sikorskiego 269A, 18-400 Łomża, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123456, NIP 1234567890, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 złotych (wpłacony w całości).
Adres poczty elektronicznej: biuro@agrofinanse.pl.


Biuro czynne od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do 16:00.
Infolinia 7 dni w tygodniu od godziny 10:00 do 22:00.

Zapraszamy!